Anglicky Česky Německy Polsky

NASZE MUZEUM

NASZE USŁUGI

SEARCH

 TAJEMNICA ORIGINAŁU 

MUZEUM TECHNIKI TATRAJesteśmy tu, aby chronić i pielęgnować historię, którą nam powierzyło wiele pokoleń przed nami.
 
Historia to dla ludzkości to samo, co dziś pojazdy dla nowoczesnego społeczeństwa. Są to filary, bez których trudno byłoby nam dziś funkcjonować. Te dwa pojęcia są ze sobą ściśle związane, a w wyniku ich zjednoczenia powstało pojęcie - historia motoryzacji.

Historia motoryzacji jest dość młodym pojęciem - pierwsze poważne informacje o przodkach dzisiejszych środków transportu sięgają najdalej XIX wieku. Stary kontynent – Europa zajmowała uprzywilejowaną wysoką pozycję przy narodzinach przemysłu. Nie inaczej było przy powstawaniu przemysłu motoryzacyjnego.
 
Zapraszamy do uchylenia rąbka tajemnicy, która okrywa początki produkcji pojazdów na Ziemiach Czeskich (t.j. na terenie ówczesnych Austro-Węgier a następnie Czechosłowacji). Mała pracownia w Koprzywynicy, gdzie Ignacy Szustala rozpoczął produkcję powozów, sani i bryczek, w ciągu dziesięcioleci rozwinęła się w znany na całym świecie fenomen – fabrykę samochodów TATRA.
 
Obszerne archiwum dokumentujące historię rozwoju firmy ma siedzibę także w Koprzywnicy. W pomieszczeniach wystawowych, udostępnionych 3 października 1997 roku, zaprezentowano wystawę skierowaną nie tylko do specjalistów, ale również szerokiej publiczności, gdzie przedstawiono fascynujący obraz epoki, w której przy pomocy pionierskich metod udało się sięgnąć szczytów rozwoju technicznego,
 
Prezentowane pojazdy jak również ich części składowe (wraz z unikalnymi silnikami chłodzonymi powietrzem) dają możliwość odczucia ówczesnej niekonwencjonalnej atmosfery umysłowej, która była bazą dla miejscowych konstruktorów. Ekspozycję uzupełnia siedem audiowizualnych boksów, które oferują wyczerpujące informacje dodatkowe w formie sekwencji video, wystawione modele i nowatorskie projekty pojazdów, trofea z różnych turniejów sportowych oraz fotografie dokumentujące te z wielu produktów, których się nie udało zachować do dnia dzisiejszego. Spis eksponatów zamyka największy z nich, reprezentant produktów kolejowych Tatry, motorowy wóz kolejowy, znany również jako „Slovenská strela“ (Słowacka strzała). Całościowy rozmiar muzeum wraz z pracowniami renowacyjnymi wynosi 4921m2.
 

Fotogalerie k článku

exterier  exterier  exterier  interier  interier  interier  interier  interier 

Technika kolejowa

Już przed wejściem powita Państwa najszybszy czeski wagon z napędem motorowym.
na začátek 2 / 2
Zpět ZpětPrint page Print pageNahoru Nahoru