Anglicky Česky Německy Polsky

NAŠE MUZEA

SLUŽBY PRO VÁS

VYHLEDÁVÁNÍ

 Aktuality 

Zde se dozvíte aktuální info o výstavách, akcích a jiných službách,

které pro Vás připravujeme.

 

 

 

 

Milí muzejní přátelé,

léto se chýlí k závěru  a my pevně doufáme, že se všem z Vás podařilo přečkat horké letní dny bez úhony. Ba co víc, věříme, že ono dlouhotrvající suché počasí ve Vás vyvolalo pořádnou žízeň po nových kulturních zážitcích, které se Vám v Lašském muzeu pokusíme zprostředkovávat i v nové sezóně.

S létem pomalu odchází i výstava Obrazy v Kopřivnici (a nezapomeňme na sesterskou výstavu Kopřivnice v obrazech v Muzeu Fojtství), kterou jsme věnovali výtvarným dílům, která pronikla do veřejného prostoru města ve druhé polovině 20. století. Pokud jste ji ještě neviděli, máte poslední možnost v neděli 2. září. S výstavou máme v průběhu podzimu, ev. nadcházejícího roku ještě další plány. O všem Vás budeme v dalších týdnech a měsících informovat.

Ovšem dnes máme na srdci jinou věc – zahájení nové výstavní  sezóny. I tentokrát jsme pro Vás připravili výjimečný vizuální zážitek. Na nadcházejících několik týdnů se v našem výstavním prostoru zabydlí jeden z nejvýznamnějších současných grafiků-výtvarníků pan Jan Kavan. Do Kopřivnice přiveze kolekci svých grafických listů, která bude tematicky i rozměrově značně rozmanitá. K vidění tak budou velké práce i drobná ex libris, seznámíte se s jeho grafickými krajinami, městskými zákoutími i figurální tvorbou.

Kavanův magický realismus rozprostře nad Lašským muzeem svá křídla ve středu 5. září. V 17 hodin u nás proběhne slavnostní vernisáž, které se zúčastní i Jan Kavan osobně. Srdečně Vás na ni zveme.

Pro zájemce bude drobná grafika připravena i ke koupi. Celá výstava u nás potrvá až do 21. října 2018.

Krásný konec léta přeje a na viděnou se těší

 

Mgr. Pavel Dvořák

Lašské muzeum

Štefánikova 226/8

742 21 Kopřivnice

tel. 556 801 138mob. 725 853 458

 

 

 

 

 

 

Milí přátelé,

 

většina z vás jistě ví, že v letošním roce si Kopřivnice připomíná 70. let od svého povýšení na město. Ke gratulantům se rozhodl připojit i kopřivnický sběratel pan Jan Bittner, kterému se v Lašském muzeu podařilo uspořádat malou, ovšem velice zajímavou výstavu části své sbírky skleněných ryb. Výstava pro Vás bude přístupná od 23. srpna a potrvá až do konce roku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Krásné letní dny přeje

 

Mgr. Pavel Dvořák

Lašské muzeum

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 7. 8. 2018 uplyne přesně 80 let ode dne, kdy byl na temeni Červeného kamene položen základní kámen Rozhledny Masarykova volebního kraje. Nejen toto výročí si kopřivničtí skauti připomenou v rámci malého projektu, který nazvali Kopřivnické osmičky.

Slavnost položení základního kamene Rozhledny Masarykova volebního kraje se konala v neděli 7. 8.  1938. Měla být prvním krokem k vybudování důstojného a trvalého památníku dvacátého výročí samostatného Československa v kraji, který v letech 1907 a 1911 zvolil T. G. Masaryka svým poslancem do rakouského říšského sněmu. Události, které následovaly po tzv. Mnichovské dohodě ze dne 30. 9. 1938, však veškeré plány na postavení rozhledny zhatily a nepodařilo se je realizovat ani v poválečném období. Základní kámen postupem času zarostl vegetací, zapadal listím a byl zapomenut a to až do 26. 4. 2013, kdy jej podle dobových fotografií nalezl historik kopřivnického muzea Fojtství Ondřej Šalek.

Doprovodný program tehdejší slavnosti položení základního kamene se odehrával zejména v kopřivnickém hostinci U Heisigů (dnešní restaurace Pod kaštany) a jeho náplní byl mimo jiné sraz a táborový oheň Valašské župy Svazu junáků, skautů a skautek, hudební koncert, lidová veselice a taneční zábava.

Výročí výše uvedené akce, ale rovněž 100 let samostatného Československa, 70 let od povýšení Kopřivnice na město a další, nejen „osmičkové“, události chtějí kopřivničtí skauti ve spolupráci s historiky z Regionálního muzea Kopřivnice připomenout široké veřejnosti v rámci projektu Kopřivnické osmičky.

Jeho náplní je stejně jako před osmdesáti lety setkání na temeni Červeného kamene a (znovu) položení historického základního kamene, který byl zdarma odborně ošetřen Kamenictvím Milan Oczadly. Slavnostní program bude zahájen přesně po osmdesáti letech tj. 7. 8. 2018 v 15:00 hod. kousek od vrcholu nejvyššího kopřivnického kopce a bude pokračovat od 17:00 hod. v restauraci Pod kaštany, kde je připraven doprovodný program. Ten bude tvořit malá výstavka z historie kopřivnického skautingu ozvláštněná replikou historického podsadového stanu, přednáška Ondřeje Šalka o „osudových osmičkách“ v kopřivnické historii, táborový oheň a vystoupení kapely Cizinci. V rámci projektu, který je finančně podpořen z dotace města Kopřivnice, nechali skauti rovněž vyrobit pamětní odznak, který ztvárňuje všechna uváděná výročí a byl navržen ve spolupráci se studiem FlooD desigN.

 

Muzeum Fojtství

Záhumenní 1

742 21 Kopřivnice

tel. 556 812 610

 

Milí přátelé, zvláště pak přátelé kopřivničtí,

v letošním roce si Kopřivnice připomíná 70 let od povýšení na město. Ani v Lašském muzeu jsme na toto výročí nezapomněli a připravili pro Vás i pro Kopřivnici samotnou malý výstavní dárek.

Představte si, že jdete městem do práce. Co vidíte okolo sebe? Obchody, kavárny, zeleň, úřady? A co výtvarné umění? Kde že byste ho měli vidět? S malou nadsázkou řečeno všude. Je třeba přiznat, že dnes je umění v městském veřejném prostoru poněkud skryté a pozapomenuté. A právě naše výstava by Vám jej zase po letech ráda připomenula.

Výtvarné umění, architektura a veřejný prostor k sobě měly vždy blízko. Ať už mluvíme o barokních sochách světců, rozesetých po krajině, o pomnících padlým vojákům či o sochařské výzdobě historizujících budov z 19. století. Tento druh výtvarné tvorby však u nás svého rozkvětu dosáhnul po Druhé světové válce, úžeji pak především v 60., 70. a 80. letech, kdy pevnou součástí výtvarné práce bylo její začleňování do projektů investiční výstavby. Prakticky každý z nás, ať žijeme kdekoli v republice, denně prochází okolo nejrůznějších mozaik, soch, plastik, reliéfů a nepřeberného množství dalších výtvarných realizací, jejichž prvořadým účelem byla estetizace veřejného prostoru v tehdy mohutně se rozvíjející socialistické výstavbě.

Ani Kopřivnice není v tomto ohledu výjimkou. I zde vznikly více něž tři desítky děl nejrůznější kvality, z nichž sice většinu, jaksi automaticky, považujeme za pevnou součást veřejného prostoru, ale málokdo z nás jim přisuzuje vyšší uměleckou či estetickou hodnotu. I díky tomu už některé z nich (a mnohé zcela zbytečně) zanikly, jiné jsou v dezolátním stavu a osud ostatních je více než nejistý.

Cílem naší výstavy tedy není jen seznámit Vás s jednotlivými výtvarnými díly (a jejich autory), která jsou v kopřivnických ulicích přítomná. Rádi bychom také, aby tato díla vešla v obecnější známost a aby se snad do budoucna zabránilo jejich další necitlivé devastaci. Krom nesporné estetické hodnoty jsou totiž, ať se nám to líbí nebo ne, přinejmenším důležitými svědky doby, ve které vznikly.

 

Celá výstava, kterou jsme nazvali „Obrazy v Kopřivnici“, pro Vás bude přístupná od tohoto víkendu, tedy od soboty 19. května. Zveme Vás však také na oficiální vernisáž, kterou bychom rádi uspořádali ve čtvrtek 24. května v 17 hodin.

Na viděnou se těší

Mgr. Pavel Dvořák

Lašské muzeum

Štefánikova 226/8

742 21 Kopřivnice

tel. 556 801 138mob. 725 853 458

 

 

 

 

Vážení přátelé,

přijměte, prosím, naše pozvání na vernisáž výstavy Kopřivnice v obrazech, která proběhne v Muzeu Fojtství v Kopřivnici v pátek 18. května 2018 v 17 hodin.

Výstava připomíná 70. výročí povýšení Kopřivnice na město prostřednictvím přehlídky výtvarných děl zachycujících město v různých obdobích. Jediným pojítkem vystavených obrazů je téma „Kopřivnice“. Jedná se o pestrou přehlídku malířů, jejich osobitého vnímání, pojetí a ztvárnění světa, stejně tak použitých technik a stylů.

Obrazy zachycují panoramatické pohledy na Kopřivnici, partie staré Kopřivnice, světoznámé závody Tatra, či malebná zákoutí potoka Kopřivničky. Častokrát se jedná o místa dnes již zaniklá, nebo výrazně změněná přestavbou Kopřivnice v druhé polovině 20. století. Zastoupena jsou díla lidových i akademických malířů. Nebylo možné opomenout kopřivnické autory jako Ludvíka Bortela, Františka Indrucha, Josefa Martiniho či Josefa Treuchela. Nechybí však ani díla významných umělců Vlastislava Holuba, J. V. Sládka, Františka Svačiny, Bohumíra Jurka, či Věry Tošenovské.

Nedílnou součástí výstavy je také kolekce litografií zobrazující veduty města, které byly velmi oblíbené od padesátých do konce osmdesátých let minulého století, a častokrát byly užívány jako různé pamětní listy a čestná uznání. Jedná se o díla uznávaných výtvarníků Jiřího Drozda, Jana Hrnčárka, Ilji Hartingera, Vladimíra Boháče nebo Josefa Godži.

Výstava bude zahájena na den přesně po sedmdesáti letech od povýšení Kopřivnice na město a potrvá do 2. září 2018. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Ondřej Šálek 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

v letošním roce uplynulo 120 let od výroby prvního nákladního automobilu v Kopřivnici. Při této příležitosti bude v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici ve středu 9. 5. 2018 v 17 hodin zahájena výstava s názvem: S Tatrou všude! Prostřednictvím prospektů nákladních vozidel, má výstava za cíl vizuální formou prezentovat bohatou výrobní produkci automobilky, která se nesmazatelně zapsala do dějin techniky 20. století. Vedle technických dat a popisů nákladních automobilů, jsou prospekty pestrou prezentací proměn různých soudobých přístupů grafiky k propagaci užitkové techniky. Zároveň budou v Technické muzeu Tatra poprvé vystavena dvě vozidla ze sbírky Jiřího Hlacha, zakoupené automobilkou Tatra v roce 2016.

 

Těšíme se na Váši návštěvu

 

 

 

 

 

 Milí přátelé,

jak jistě víte, Lašské muzeum v Kopřivnici slaví sté výročí založení Československé republiky výstavou Hradní fotoarchiv 1918-1933, která ve fotografiích dokumentuje život a úřad prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Mezi doprovodné aktivity výstavy patří především lektorovaný program pro školy, ochudit však nechceme ani Vás, kteří jste si už svá školní léta odbyli. Podařilo se nám pro Vás dojednat přednášku jedné z autorek a kurátorky celé výstavy, historičky a archivářky Národního muzea v Praze paní Mileny Běličové. Ta si pro Vás připravila povídání nejen o výstavě samé, ale také o životě prezidenta Masaryka, jeho rodině, období první republiky a o mnohém dalším.

Zveme Vás tedy k nám do Lašského muzea na čtvrtek 26. dubna. Od 17 hodin budete mít příležitost prohlédnout si výstavu způsobem, jaký se nabízí málokomu.

 

Na shledanou se těší

 

Mgr. Pavel Dvořák

Lašské muzeum

Štefánikova 226/8

742 21 Kopřivnice

tel. 556 801 138

mob. 725 853 458

  

コピー時計 スーパーコピー時計 時計コピー スーパーコピー時計人気 コピー時計人気 模造品時計 レプリカ時計 コピー時計 コピー時計人気

Zpět ZpětTisknout stránku Tisknout stránkuNahoru Nahoru