Anglicky Česky Německy Polsky

NAŠE MUZEA

SLUŽBY PRO VÁS

VYHLEDÁVÁNÍ

 ŠUSTALOVA VILA 


Z historie…
 
Budova vily, č.p. 226, v klasicistním stylu z roku 1889 se nachází v městském parku u vlakového nádraží. Původním obyvatelem byl syn zakladatele slavné kočárovky Josef Šustala, který se zde se svou rodinou nastěhoval v květnu 1890. Ze stejného období pochází i sousední vila Josefova bratra Adolfa a jeho rodiny. Parkový areál obklopující obě vily byl původně tvořen dvěmi samostatnými okrasnými zahradami s užitkovými částmi. Výsadby byly koncipovány v anglickém slohu a velice dobře zapadaly do okolní vesnické krajiny v podhůří Beskyd. Šustalova rodina zde žila do konce 2. světové války. Po osvobození byla vila zabavena v rámci následného odsunu Němců, který postihl i rodinu Šustalových.
Brzy však město získalo budovu pro potřeby nově vznikajícího muzea. Sem přestěhoval kopřivnický rodák Emil Hanzelka své soukromé sbírky a započal s vlastním utvářením expozic tehdejšího Lašského muzea (proto je budova dodnes známá I pod názvem „Lašská vila“), které bylo otevřeno dne 24. 8. 1947. Převážnou část expozic tvořily předměty národopisného a vlastivědného charakteru. K nim se později přidaly výrobky místní továrny na hliněné zboží (tzv. umělecká majolika a keramika) a časem i historické vozy a příslušenství z produkce místní automobilky Tatra (dříve Nesselsdorf). V roce 1953 bylo rozhodnuto, že se stávající Lašské muzeum přebuduje na muzeum automobilového a keramického průmyslu. Z důvodu stále přibývajících nových exponátů, o což se velkou měrou zasloužil bývalý mistr sportu Josef Veřmiřovský, byl roku 1967 v blízkosti vily postaven prosklený výstavní pavilón (dnes již neexistující). Vila se tak stala administrativní budovou muzea, jež bylo převedeno do správy tehdejšího podniku Tatra, n.p. (později Tatra, a.s.). V říjnu 1997 byla expozice přemístěna do nové budovy Technického muzea a do Muzea Fojtství. V tomtéž roce převzalo správu nad všemi kopřivnickými muzei Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. Následně byla vila (v majetku města Kopřivnice) pro veřejnost uzavřena. Dne 18. 2. 1999 byla prohlášena za kulturní památku.
 
Rekonstrukce…
 
V roce 2004 se začalo s rekonstrukcí, v jejímž průběhu získala budova nový název – Šustalova vila. Opravy za 26,5 mil. korun trvaly osm měsíců. Významnou část celkových nákladů město získalo formou dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj. K dočasnému otevření nově zrekonstruované vily došlo 25. 6. 2005 v rámci Týdne se Zdeňkem Burianem, kdy zde kromě opravených interiérů byly k vidění práce přihlášené do výtvarné soutěže, pořádané ke stému výročí Burianova narození.

Současnost…

17. září 2005
konečně došlo i na slavnostní otevření stálé expozice v Šustalově vile – LAŠSKÉHO MUZEA. Projekt, realizaci a výtvarné řešení celkem za 8,32 mil. mělo na starosti brněnské Studio Ulma. Studio se podílelo i na ostatních částech projektu „Rozvoj Regionálního muzea Kopřivnice - vybudování expozic historie Kopřivnice, řemeslných tradic a kulturního dědictví významných rodáků - Zdeňka Buriana a Emila Zátopka“, což se týkalo také Muzea Fojtství a nové expozice Emila a Dany Zátopových. Celý projekt se uskutečnil díky finanční spoluúčasti EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF - Společného regionálního operačního programu ČR (www.strukturalni-fondy.cz), rozpočtu města Kopřivnice a rozpočtu Moravskoslezského kraje o celkovém nákladu 20,2 mil. korun.
Zpět ZpětTisknout stránku Tisknout stránkuNahoru Nahoru