Hans Ledwinka s T 87

145 let od narození Hanse Ledwinky

14. 2. 1878 - 2. 3. 1967

V září roku 1897 se konstruktér Hans Ledwinka se poprvé objevil v Kopřivnici, kde pod vedením Leopolda Svitáka probíhala stavba prvního rakousko-uherského automobilu nazývaného Präsident. Společně s kolegy Edmundem Rumplerem a Rudolfem Struhatschkem se mladý Ledwinka až do roku 1902 podílel na stavbě dalších typů automobilů. V letech 1902 – 1905 působil u firmy Alex Friedmann ve Vídni, kde spolupracoval s prof. Knollerem na vývoji parního motorového vozu. Závěrem roku 1905 byl znovu osloven ředitelem Hugo Fischerem z Rösslerstammu ke spolupráci v Kopřivnici, kde dostal příležitost a prostor pro vlastní vývoj automobilů. V následujícím období spolupracoval zejména s Dr. Ing. Antonínem Kličkou na vývoji motoru typu „S“. K nejdůležitějším konstrukčním řešením patří zejména převodovka nového typu, čtyřstupňová se zpátečkou a radiálním zasouváním kol zvonovité konstrukce za použití pouhých pěti ozubených kol. Do výroby se uvedla v roce 1910. V roce 1914 se do výroby prosadil další důležitý typ, a to typ „T“ a také typ „U“ s montáží brzd na všechna 4 kola. Bylo to vůbec poprvé sériové produkci kopřivnické automobilky. Během první světové války se konstrukce osobního automobilu typu „T“ rozšířila o užitkové provedení TL2 a TL4, kterých se pro válečné účely vyrobilo téměř 800 kusů. Jednalo se o první velkou sérii kopřivnických automobilů. Ovšem v roce 1916 Hans Ledwinka, údajně pro neshody s tehdejším vedením podniku odchází z Kopřivnické vozovky podruhé. Dle dochovaných zmínek, byl zřejmě důvodem nedostačující kapitál na výstavbu továrních hal pro oddělení výroby automobilů. Veškeré finance byly striktně směřovány pro výrobu železničních vagónů. Následujících pět let let strávil talentovaný Ledwinka v automobilce Steyer. Teprve po první světové válce došlo konečně k výstavbě nových továrních hal pro výrobu automobilů. V roce 1921 byl podruhé osloven novým ředitelem Kopřivnické vozovky Ing. Leopoldem Paschingem k návratu do Kopřivnice, aby vedl automobilové oddělení jako šéfkonstruktér.

V období  1921 - 1945 je výroba automobilů TATRA výrazně spojena s osobností Hanse Ledwinky, neboť prosadil několik významných konstrukčních řešení, zejména pak novou konstrukci automobilu známou jako tzv. tatrováckou koncepci podvozku, která byla v sériové výrobě poprvé použita u osobního automobilu T 11. Základem této nové konstrukce je centrální nosná roura s výkyvnými polonápravami s nezávislým zavěšením, které v kombinaci se vzduchem chlazeným motorem, právě v období po první světové válce, představuje opravdu „jednoduchý“, lehký a úsporný a spolehlivý automobil. Nová koncepce byla oficiálně veřejnosti představena v březnu 1923 na pražském autosalónu. Počáteční nedůvěru tzv. „Malá TatraT 11“ naštěstí překonala a ve dvacátých letech se stala nejlépe prodávanou Tatrovkou.

Progresivní konstrukční vývoj Tatry ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech 20. století je spojen s osobností konstruktéra Hanse Ledwinky, a to až do roku 1945. Po osvobození byl Hans Ledwinka zatčen, vzat do vazby, odsouzen Mimořádným lidovým soudem v Novém Jičíně a následně vězněn v řadě věznic (Modřany, Mírov) a v pracovních táborech. Do Kopřivnice se již nikdy nevrátil.

Ringhofferův podnik až do znárodnění strojírenského průmyslu v říjnu 1945 spravovala Rudá armáda. V roce 1951 byl propuštěn a odešel z Československa za rodinou a svými dvěma syny, kteří v té době již působili u firmy Steyer-Daimler-Puch ve Steyeru. Československo opustil ve svých 73 let  a umírá 2. března 1967.

Těžiště profesního života Hanse Ledwinky je úzce spojeno s progresivním obdobím TATRY první poloviny 20. století. Vedle tatrovácké koncepce podvozku, jsou to vzduchem chlazené motory, Hadimršky (T 57), aerodynamické limuzíny T 77 a T 87 s motorem vzadu, vícenápravové podvozky variabilní pro užitkové provedení anebo motorový železniční vůz Slovenská strela, jež je vyústěním soudobých předválečných trendů aerodynamiky tatrováckých limuzín a letectví. Teprve druhá světová válka byla obdobím konjuktury ve výrobě nákladních automobilů. Obdobím, kdy byla do výroby uvedena T 111 s dieselovým vzduchem chlazeným dvanáctiválcovým motorem. Ta se v poválečném Československu stala jedním z nejdůležitějších výrobků strojírenského průmyslu. Dnes si tímto připomínáme 145. výročí jeho narození, neboť podle jeho koncepce podvozku se v Kopřivnici automobily vyrábějí již 100 let, i když jen v linii nákladních vozidel. Ledwinkovy vize a myšlenky tak nezůstaly pouze na papíře, ale dokázaly se prosadit do výroby tak, aby se staly funkčním výrobkem. V tom spočívá Ledwinkův největší odkaz, který v podstatě vystihuje hlavní myšlenku architektonického směru - funkcionalismu: "forma následuje funkci“ od Louise Sullivena z roku 1893, směru který se oprostil od nefunkčních dekorativních prvků ve prospěch funkčnosti. Ledwinka reflektoval soudobé moderní trendy techniky, ale zároveň si razil vlastní směr, jehož dokladem je právě stoletá tradice tatrovácké koncepce podvozku.

M. B.
Galerie

Zůstaňte ve spojení

Zde nám můžete napsat vaše postřehy, názory nebo otázky.

Kontaktní formulář

Nechte nám kontakt na vás a ozveme se vám

Kontakt

AdresaZáhumenní 367/1
Kopřivnice, 74221